Voor lokale overheden bieden wij diverse groepsactiviteiten aan.

Autonomiegroepen

Voor lokale overheden kunnen wij de begeleiding van autonomiegroepen verzorgen. Via de autonomiegroep brengen we mensen bij elkaar en zijn wij een ondersteunende factor. We kunnen ook welzijnswerkers in buurten of wijken trainingen geven, zodat zij de begeleiding van autonomiegroepen kunnen verzorgen.

Bij voldoende belangstelling organiseert trainingscentrum De Gordiaanse Knoop van augustus t/m december 2022 een autonomiegroep. Het doel hiervan is om deelnemers de mogelijkheid te geven hun vaardigheden aan te scherpen, zodat je:

  • Zelf richting geeft aan je leven.
  • Zoveel mogelijk vrij bent van externe aansturing door anderen.
  • De regie over je eigen leven voert.
  • Tactvol en beslist grenzen aangeeft.

Wil je graag meer weten over de autonomiegroep? Lees dan ons blog over autonomiegroepen en wat je hiervan kunt verwachten. Liever direct aanmelden voor de autonomiegroep? Neem dan contact met ons op!

Lees meer over autonomiegroepen

Sterker worden door zelf te kiezen!

Dat is het doel van een autonomiegroep. Deelnemers – bewoners in een buurt of wijk van een gemeente – kunnen nare ervaringen of ernstige conflicten hebben meegemaakt. Men kampt nogal eens met langdurige psychosociale problematiek. Als gevolg hiervan kan vermijdingsgedrag ontwikkeld worden. Door in onze autonomiegroep mensen bij elkaar te brengen zijn wij een ondersteunende factor en kunnen we zo maatschappelijk isolement voorkomen. De groepen dienen als een procesversneller naar herstel. Gedurende 3 maanden komt men 9 keer bij elkaar in bijeenkomsten van maximaal 1,5 uur. De werving en intakes voor deze groepen verloopt via lokale welzijnsinstellingen en huisartsen.

Lotgenotengroep

Een ‘lotgenotengroep’ helpt deelnemers – inwoners van een buurt of wijk binnen een gemeente – door samen met andere deelnemers met elkaar het gesprek aan te gaan. Dit gebeurt in een sfeer van begrip en tolerantie, waardoor gestimuleerd wordt om te experimenteren met alternatief en positief gedrag. U blijft lid van deze ‘doorgaande groep’ zolang u ondersteuning nodig heeft.

Welk ‘lot’ men deelt kan verschillen per lotgenotengroep. Een lotgenotengroep is geschikt voor mensen die rouwen, een verlies verwerken of voor mensen die in eenzaamheid leven. Waar het bij een autonomiegroep gaat om keuzes te leren maken, gaat het bij de lotgenotengroep vooral om het delen en verwerken van ervaringen en het aangaan van zinvolle contacten. De werving en intakes verlopen via lokale welzijnsinstellingen en huisartsen.

Neem contact met ons op