De Spelende Mens

Speciaal voor welzijns- en gezondheidszorginstellingen kunnen wij groepen als ‘De Spelende Mens’ verzorgen. Het gaat om 6 groepsbijeenkomsten van een dagdeel welke plaatsvinden in een tijdsbestek van 3 maanden. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we herontdekken wat ons hart doet kloppen, ons lijf doet tintelen en onze ogen doen stralen.

Doel is om uw creatieve, ondeugende en speelse kant de ruimte te geven. Zo ontspannen we weer en kunnen we in zware mentale tijden, of wanneer er een beroep wordt gedaan op ons weerstandsvermogen, het leven veraangenamen.

Deze groep is geschikt voor cliënten van bijvoorbeeld instellingen voor maatschappelijk werk, club- en buurthuiswerk en wijkwerk.

Echter is deze groep – met een aanpassing in het programma – eveneens geschikt voor professionals van bovengenoemde instellingen, alsook werkers in de gezondheidszorg. Al is het maar om even los te zijn van de zware arbeid die wordt verricht en even ongeprotocolleerd uitbundig te kunnen zijn.

In beide situaties verloopt de werving via de instellingen voor maatschappelijk werk, club- en buurthuiswerk, wijkwerk en gezondheidszorg.

Neem contact met ons op

Ondersteuning voor werknemers in de (Corona) gezondheidszorg

Voor werknemers in de gezondheidssector die te maken hebben met corona, was het de afgelopen twee jaar bijzonder zwaar. Nog steeds zijn hiervan de gevolgen merkbaar. De impact van het coronavirus is op henzelf en hun naasten enorm geweest. Het doel van onze ondersteuning is om creatieve tools aan te reiken waardoor u mentaal, geestelijk en fysiek beter staande kunt blijven. En natuurlijk steken wij al deze werknemers een hart onder de riem en geven we hen extra energie om hun werkzaamheden voort te zetten.

De opbouw, inhoud en duur van dit programma is fexibel en maatwerk. Het programma wordt geheel afgestemd op de behoeften die er leven binnen de instelling waar het wordt uitgevoerd. De werving verloopt vanuit de deelnemende instellingen.

Van deelnemers vragen wij een mbo-opleidingsniveau of hoger.

Neem contact met ons op