Upgrading werkplek

Wordt uitgevoerd voor:

  • Lokale overheden
  • Zorg- en welzijnsinstellingen
  • Particulieren

De begeleiding is in groepen. Bij voldoende inschrijvingen wordt er voor particuliere belangstellenden een aparte groep samengesteld. Op aanvraag word je een folder toegestuurd.

Autonomiegroep in Veghel

Voor lokale overheden kunnen wij de begeleiding van autonomiegroepen verzorgen. Via de autonomiegroep brengen we mensen bij elkaar en zijn wij een ondersteunende factor. We kunnen ook welzijnswerkers in buurten of wijken trainingen geven, zodat zij de begeleiding van autonomiegroepen kunnen verzorgen. Het doel van de groep is om deelnemers de mogelijkheid te geven hun vaardigheden aan te scherpen, zodat je:

  • Zelf richting geeft aan je leven.
  • Zoveel mogelijk vrij bent van externe aansturing door anderen.
  • De regie over je eigen leven voert.
  • Tactvol en beslist grenzen aangeeft.

Wil je graag meer weten over de autonomiegroep? Lees dan ons blog over autonomiegroepen en wat je hiervan kunt verwachten. Liever direct aanmelden voor de autonomiegroep? Neem dan contact met ons op!

Lees het blog

Sterker worden door zelf te kiezen!

Deelnemers – bewoners in een buurt of wijk van een gemeente – kunnen nare ervaringen of ernstige conflicten hebben meegemaakt. Men kampt nogal eens met langdurige psychosociale problematiek. Als gevolg hiervan kan vermijdingsgedrag ontwikkeld worden. Door in onze autonomiegroep mensen bij elkaar te brengen zijn wij een ondersteunende factor en kunnen we zo maatschappelijk isolement voorkomen. De groepen dienen als een procesversneller naar herstel. Gedurende 3 maanden komt men 9 keer bij elkaar in bijeenkomsten van maximaal 1,5 uur. De werving en intakes voor deze groepen verloopt via lokale welzijnsinstellingen en huisartsen.

Het doel van de groep is om deelnemers de mogelijkheid te geven hun vaardigheden aan te scherpen, zodat je:

  • Zelf richting geeft aan je leven.
  • Zoveel mogelijk vrij bent van externe aansturing door anderen.
  • Tactvol en beslist grenzen aangeeft.

Voor lokale overheden en welzijnsinstellingen kunnen wij de begeleiding van autonomiegroepen verzorgen. We kunnen ook welzijnswerkers in buurten of wijken trainingen geven, zodat zij de begeleiding van autonomiegroepen kunnen verzorgen.

Meer weten over ons aanbod? Neem gerust contact met ons op. Wij komen graag kennismaken en u meer over onze werkwijze vertellen. Liever als particulier direct aanmelden voor de autonomiegroep? Neem dan contact met ons op! U krijgt een uitnodiging voor en gratis intakegesprek. Lees ons blog over autonomiegroepen en wat je hiervan kunt verwachten.

Ben je geïnteresseerd in de autonomiegroep?

Neem gerust contact met ons op voor meer informatie!

Neem contact op