Persoonlijke ontwikkeling in groepsverband

Aanbod voor groepen

Bij De Gordiaanse Knoop bieden wij verschillende groepsactiviteiten aan die u kunnen helpen bij het omgaan met stress of burn-out klachten.

Wij bieden activiteiten in groepsverband aan voor:
  • Lokale overheden
  • Welzijns- en gezondheidszorginstellingen
  • Middelbaar- en hoger onderwijs
  • Ondernemingen
werkende bijen als zwerm

Aanbod voor Lokale overheden

Autonomiegroepen

Voor lokale overheden kunnen wij de begeleiding van autonomiegroepen verzorgen. Via de autonomiegroep brengen we mensen bij elkaar en zijn wij een ondersteunende factor. We kunnen ook welzijnswerkers in buurten of wijken trainingen geven, zodat zij de begeleiding van autonomiegroepen kunnen verzorgen.

Sterker worden door zelf te kiezen!

Dat is het doel van een autonomiegroep. Deelnemers – bewoners in een buurt of wijk van een gemeente – kunnen nare ervaringen of ernstige conflicten hebben meegemaakt. Men kampt nogal eens met langdurige psychosociale problematiek. Als gevolg hiervan kan vermijdingsgedrag ontwikkeld worden. Door in onze autonomiegroep mensen bij elkaar te brengen zijn wij een ondersteunende factor en kunnen we zo maatschappelijk isolement voorkomen. De groepen dienen als een procesversneller naar herstel. Gedurende 3 maanden komt men 9 keer bij elkaar in bijeenkomsten van maximaal 1,5 uur. De werving en intakes voor deze groepen verloopt via lokale welzijnsinstellingen en huisartsen.

Ik wil kennismaken met De Gordiaanse Knoop

Lotgenotengroep

Een ‘lotgenotengroep’ helpt deelnemers – inwoners van een buurt of wijk binnen een gemeente – door samen met andere deelnemers met elkaar het gesprek aan te gaan. Dit gebeurt in een sfeer van begrip en tolerantie, waardoor gestimuleerd wordt om te experimenteren met alternatief en positief gedrag. U blijft lid van deze ‘doorgaande groep’ zolang u ondersteuning nodig heeft.

Welk ‘lot’ men deelt kan verschillen per lotgenotengroep. Een lotgenotengroep is geschikt voor mensen die rouwen, een verlies verwerken of voor mensen die in eenzaamheid leven. Waar het bij een autonomiegroep gaat om keuzes te leren maken, gaat het bij de lotgenotengroep vooral om het delen en verwerken van ervaringen en het aangaan van zinvolle contacten. De werving en intakes verlopen via lokale welzijnsinstellingen en huisartsen.

Ik wil kennismaken met De Gordiaanse Knoop

Groep ‘Het pesten voorbij’

Wanneer wordt gesproken over pesten, wordt gedoeld op ‘gedrag’ waarbij iemand herhaald en gedurende langere tijd door anderen op een opzettelijk kwaadaardige manier bejegend wordt. Dit pestgedrag kan psychisch lijden veroorzaken en lichamelijke verwondingen tot gevolg hebben. Het gedrag kan – in een glijdende schaal – variëren van woordgrapjes maken tot het handelen in structureel lichamelijk geweld of afpersing.

Steeds meer wordt er bekend over de mogelijke nare en langdurige gevolgen van pesten op mensen. Wij bieden daarom een groep aan voor mensen die dit hebben meegemaakt en zich graag van de last die dit geeft willen bevrijden.

Hoe pakken we dit aan? Door mensen  in een groep bij elkaar te brengen die met hetzelfde probleem – pesten – worstelen. Wanneer je in een groep je ervaringen deelt merk je al snel dat je er niet alleen voor staat. Ook merk je dat je in deze groep veilig bent en gewaardeerd wordt om wie je bent. Dat op zich is al helend.

In deze groep ligt het accent op jezelf weer gaan waarderen. Om uit je schulp te komen en je weer in al je kwaliteiten aan jezelf en anderen te tonen.

We gebruiken de kracht en de solidariteit van de groep. Naast praten doen we ook oefeningen die je weer in contact brengen met je kracht en je zachtheid. Dat kan zijn: lichaamsoefeningen, teken-, schrijf- of boetseeropdrachten, zingen, muziek maken. Kortom: we gaan met elkaar een avontuur aan om te bemerken dat je méér bent dan een slachtoffer van pesten. Dat je een heel mens bent en weer vrij in het leven komt te staan.

Je blijft lid van deze ‘doorgaande groep’ zolang je deze ondersteuning nodig hebt. In een periode van 3 maanden komt men 9 keer bij elkaar in bijeenkomsten van maximaal 1,5 uur. Heb je meer nodig, dan neem je ook aan de volgende periode van 3 maanden deel. De werving en intakes verlopen via lokale welzijnsinstellingen en huisartsen.

Wil je dit avontuur aangaan? Neem dan contact op met Jan Witkamp of Ingrid Los

N.B.: Dit type groep is ook zeer geschikt om samen te stellen in ondernemingen of instellingen met afdelingen, waar pesten een veel voorkomend probleem is.

Ik wil dit avontuur aangaan

Aanbod voor welzijn- & gezondheidszorg: De Spelende Mens

Speciaal voor welzijns- en gezondheidszorginstellingen kunnen wij groepen als ‘De Spelende Mens’ verzorgen. Het gaat om 6 groepsbijeenkomsten van een dagdeel welke plaatsvinden in een tijdsbestek van 3 maanden. Tijdens deze bijeenkomsten gaan we herontdekken wat ons hart doet kloppen, ons lijf doet tintelen en onze ogen doen stralen.

Doel is om uw creatieve, ondeugende en speelse kant de ruimte te geven. Zo ontspannen we weer en kunnen we in zware mentale tijden, of wanneer er een beroep wordt gedaan op ons weerstandsvermogen, het leven veraangenamen.

Deze groep is geschikt voor cliënten van bijvoorbeeld instellingen voor maatschappelijk werk, club- en buurthuiswerk en wijkwerk.

Echter is deze groep – met een aanpassing in het programma – eveneens geschikt voor professionals van bovengenoemde instellingen, alsook werkers in de gezondheidszorg. Al is het maar om even los te zijn van de zware arbeid die wordt verricht en even ongeprotocolleerd uitbundig te kunnen zijn.

In beide situaties verloopt de werving via de instellingen voor maatschappelijk werk, club- en buurthuiswerk, wijkwerk en gezondheidszorg.

Ondersteuning voor werknemers in de (Corona) gezondheidszorg

Voor werknemers in de gezondheidssector die te maken hebben met corona, was het de afgelopen twee jaar bijzonder zwaar. Nog steeds zijn hiervan de gevolgen merkbaar. De impact van het coronavirus is op henzelf en hun naasten enorm geweest. Het doel van onze ondersteuning is om creatieve tools aan te reiken waardoor u mentaal, geestelijk en fysiek beter staande kunt blijven. En natuurlijk steken wij al deze werknemers een hart onder de riem en geven we hen extra energie om hun werkzaamheden voort te zetten.

De opbouw, inhoud en duur van dit programma is fexibel en maatwerk. Het programma wordt geheel afgestemd op de behoeften die er leven binnen de instelling waar het wordt uitgevoerd. De werving verloopt vanuit de deelnemende instellingen.

Van deelnemers vragen wij een mbo-opleidingsniveau of hoger.

Ik wil kennismaken met De Gordiaanse Knoop

Aanbod voor middelbaar- en hoger onderwijs: Over de Streep

Versterk de onderlinge banden, en meer dan dat,  tussen leerlingen of studenten via een intensief traject. Via het traject ‘Over de Streep’ gaan leerlingen in de hogere klassen van het Middelbaar Onderwijs, Het Hoger Beroepsonderwijs of de eerstejaars studenten van de Universiteit één of twee dagen met elkaar aan de slag om te werken aan persoonlijke groei. Ze zullen samenwerken en zo een unieke ervaring opdoen.

Doelen van het ‘Over de Streep’-traject

  • Jezelf meer tonen aan je medeleerlingen
  • Begrip krijgen voor achtergronden van groepsleden en hun gevoeligheden
  • Naast je kracht ook je kwetsbaarheid leren tonen
  • Ervaren hoe het is om echt een groep te zijn, als alternatief voor eenzaamheid en isolement

Tijdens het traject is het niet enkel de student die meedoet, maar ook de leraar(es), de conciërge, en ondersteunend personeel, etc. Om dit project te laten slagen wordt een grondige voorbereiding gevraagd. Na het traject zijn er twee terugkom momenten voor de groep. Voor individuele studenten verzorgen wij, indien nodig, nazorg.

De opleiding bepaalt voor welke groep(en) dit traject wordt ingezet.

Ik wil meer weten over deze groepsactiviteit

Andere groepen en teambuildingsactiviteiten

Naast de bovenstaande groepen en activiteiten bieden wij andere trajecten aan waar persoonlijke ontwikkeling een belangrijk onderdeel is. Deze activiteiten kunnen worden uitgevoerd in opdracht van een onderneming of instelling, bijvoorbeeld voor teambuilding.

De Gordiaanse Knoop organiseert zelf ook regelmatig groepen als deze, waarop je particulier kunt inschrijven.

Enlightment Intensive – Wie ben ik?

Ga het avontuur aan met jezelf tijdens dit driedaagse traject. Centraal staat het vinden van een antwoord op de vraag: wie ben ik? Als basis nemen we een therapeutische en filosofische invalshoek in de zoektocht naar het antwoord op die vraag. Via een gesprek, lichaamswerk, groepsopdrachten, dans, yoga en meditatie, wordt het voorlopige antwoord op je vraag stap voor stap ingevuld. Hiermee kun je doorgaan totdat je antwoordt: ik ben …

Heldenreis

Dit avontuur is een vervolg op de Enlightment Intensive. Ga op zoek naar ‘De Held in Jezelf’ tijdens deze driedaagse imaginaire reis. Via een verhaal, in de vorm van een ‘geleide fantasie’, ga je een reis maken. Tijdens deze reis kom je allerlei hindernissen en uitdagingen tegen. Je krijgt van ons diverse opdrachten die je, aan het einde van je reis gekomen, laat kennismaken met ‘de Held’ die een leven lang al in je huist.

De Uitreiking

Dit is een driedaags avontuur waarin je op zoek gaat naar manieren om wat je hebt geleerd en verworven in eerdere leergangen, uit te reiken aan (te delen met) de jouw omringende samenleving en de netwerken waar je deel van uitmaakt. Zo zorgen we ervoor dat anderen ook baat kunnen hebben bij de kennis en vaardigheden die we ons eigen hebben gemaakt. Van leerling zijn we zelf leermeester geworden. Tijdens ‘de Uitreiking’ ontwikkelen we diverse kleinschalige projecten die we in ons eigen dorp of stad tot leven gaan brengen.

Wij vragen van de deelnemers aan de ‘Enlightment Intensive’, de ‘Heldenreis’ en ‘De Uitreiking’ een vooropleiding HBO-niveau of hoger.

Zowel de ‘Enlightment Intensive’, als ‘De Heldenreis’, als ‘De uitreiking’ vinden enkel plaats bij voldoende inschrijvingen vooraf.

Deze leergangen worden gehouden op een locatie in het zuiden van het land, bij een Hotelvoorziening van niveau, voorzien van een kwaliteitsrestaurant, thermale binnen en buitenbaden, saunavoorzieningen, stoombad, massage- en meditatieruimtes.

Neem contact met ons op en we zoeken samen wat u het beste past!

Ik wil kennismaken met De Gordiaanse Knoop en meer weten over deze leergangen